Studieförbund får 30 miljoner för språkundervisning

1:36 min

Studieförbunden har fått 30 miljoner kronor i statsbidrag för att ordna utbildningar i svenska och samhällsorientering för asylsökande under hösten. Det beslutade regeringen i dag.

– Vårt mål är att människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic i ett pressmeddelande.

ABF, Folkuniversitetet, Studieförbundet vuxenskolan och Bilda är de fyra studieförbund som har fått de största andelarna av statsbidraget på 30 miljoner kronor.

– Vi säger i ABF att vi kan erbjuda drygt 22 000 asylsökande studiecirkelverksamhet i svenska och samhällsintrodukton från första juli till sista december, säger Eva Lanz, ABF:s kanslichef.

Hur mycket har ABF fått?

– Vi har fått 25 procent, sju och en halv miljon. Det är vi jätteglada för.

Fram till nu har asylsökande inte fått delta i Studieförbundens studiecirklar men under några år har det pågått en slags gerillaverksamhet med studiecirklar för asylsökande runt om i landet, bland annat i Kopparberg i Örebro län.

Där har ABF och Vuxenskolan byggt upp verksamheter för asylsökande.

Hani Shabanpour började på ABF medan han väntade på besked om uppehållstillstånd och efter tio månader talade han så bra svenska att han fick jobb, som studiecirkelledare på ABF.

– Den vägen som jag har gått själv berättar jag för de andra. Hur de ska få legitimation, hur de ska hitta bostad, hur de gör för att få körkort - olika saker som man behöver veta för att starta livet i Sverige, säger Hani Shabanpour.

Vilket är det svåraste hindret?

– Språket är det svåraste och viktigaste, säger Hani Shabanpour. 

Hör mer i ett reportage i Studio Ett i eftermiddag.