Grums får böta för arbetsmiljöbrott

Grums kommun dömdes idag av Värmlands tingsrätt att betala en företagsbot på en miljon kronor till staten för arbetsmiljöbrott.

Det var i maj 2011 som en man föll från en brygga mellan två sopcontainrar. Ett dygn senare avled han på sjukhus av sina skador.

Händelsen orsakade en rättstvist där Grums kommun hela tiden hävdat att kommunen inte var ansvarig eftersom den inte bedriver näringsverksamhet vid återvinningsstationen. Istället har kommunen hävdat att driften av återvinningsstationen varit obligatorisk verksamhet eller myndighetsutövning. I domen framgår dock att kommunen inte motsatt sig själva beloppet på en miljon kronor.

Tingsrätten skriver i domen att eftersom avfallsstationen är den enda i kommunen och att den finansieras genom sopavgifter för invånarna bedriver kommunen just näringsverksamhet i det här fallet.