Arrivas skyddsombudskonflikt går vidare - kan sluta i AD igen

1:29 min

Arriva har varslat skyddsombudet om avsked, Kommunalfacket har i sin tur ogiltigförklarat varslet och nu kommer parterna att mötas i en första förhandling nästa vecka.

Arriva tog för nästan tre år sedan över busstrafiken i norra Storstockholm efter Keolis - och enligt många förare betydde det att företagskulturen förändrades ordentligt - till det sämre.

Skyddsombudet Reza Forghani hamnade snabbt i centrum - och på kollisionskurs med företagsledningen. Han låg bland annat bakom att Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion och förelade Arriva att rätta till en rad problem - med hot om dryga böter.

Arriva ansåg att skyddsombudets agerande gick över gränsen, och han blev själv betraktad som ett arbetsmiljöproblem.

Företaget krävde att fackförbundet Kommunal skulle avsätta Reza som huvudskyddsombud. Det gjorde att ärendet hamnade i Arbetsdomstolen, eftersom Kommunal i sin tur stämde Arriva för brott mot bland annat arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen och krävde ett ordentligt skadestånd.

Men AD:s dom i maj i år blev ett bakslag för Kommunal, eftersom domstolen kom fram till att Arriva inte gjort något formellt fel.

Nästa steg i konflikten blev att Reza Forghani för en dryg vecka sen varslades om avsked.

Ett avskedande kräver emellertid - enligt lagen om anställningsskydd - att den anställde har begått grova överträdelser. Arriva hävdar att Forghani agerat illojalt mot företaget - men än så länge har några konkreta bevis inte presenterats.

Samma dag som varslet trädde i kraft lämnade Kommunal ett så kallat ogiltigförklarande, för att om det behövs kunna driva fallet vidare till domstol.

Senaste beskedet är nu att Arriva och Kommunal under nästa vecka ska sätta sig i förhandling, enligt vad Kommunal uppger för P4 Stockholm hoppas man då få fram och kan ta ställning till de skäl som Arriva grundar sitt avskedsvarsel på.

Om parterna inte kommer överens väntar central förhandling, och om fack och arbetsgivare inte kan enas ens där kan det bli en fråga för Arbetsdomstolen - alltså för andra gången.

Thomas Hedenius, som är kommunikationsansvarig för Arriva säger till P4 Stockholm att företaget inte kommenterar enskilda personalärenden.