Självgående fartyg kan spara bränsle

1:08 min

Självgående lastfartyg skulle kunna minska miljöpåverkan från transporter till sjöss. De skulle kunna gå mycket långsammare än bemannade fartyg, och därmed spara bränsle.

Om transportfartyg kunde sänka hastigheten skulle det innebära att betydligt mindre bränsle behövs. Men det blir tråkigt för människor ombord när det tar lång tid, och dessutom ökar kostnaden för löner och annat som besättningen behöver.

Därför försöker forskare ta fram självgående skepp som kan transportera varor som det inte är så bråttom med över världshaven.

– Då är det intressant att se om det går att styra skeppet utan människor ombord på den transkontinentala delen av resan, säger Ørnulf Rødseth som forskar om självgående fartyg vid Marintekniskt centrum i Trondheim i Norge.

Förutom de rent tekniska problemen finns andra hinder för att självgående transportskepp ska bli verklighet, till exempel den lagliga frågan om vem som är ansvarig om något går fel.

Men det är ett intressant område eftersom det berör stora delar av den totala frakten till havs, berättar Ørnulf Rødseth.

– Det handlar om 70-80 procent av världens transporter.

Mer om tekniken och forskningen om självgående skepp i Kossornas planet i P4  i morgon lördag klockan 12.03.

Lyssna på en intervju med Chalmersforskaren Yemao Man om obemannade skepp, via länken nedan.