Stor personalbrist inom vård och omsorg i Sundsvall

1:43 min

Bristen på personal inom vård och omsorg i Sundsvalls kommun är stor just nu. Situationen är så pass ansträngd att kommunen får ringa in anställda som är på semester.

Pelle Göransson, tillförordnad socialdirektör, säger att det är svårt att få tag på vikarier inom den kommunala omsorgen. Bristen på undersköterskor och annan vårdpersonal gör att situationen blir väldigt ansträngd nu under semestern när många är lediga.

– Det är svårt att hitta vikarier som kan hoppa in och jobba och som har kunskapen. Just nu får många jobba övertid. Det är också så att vissa får avbryta sin semester för att komma in och jobba, säger Pelle Göransson.

Vad tänker du om det här?

– Det är inte bra. Det medför större problem längre fram, att man inte får den vila som man behöver. Men nu när vi har hamnat i en situation där vi inte får tag på vikarier så blir det tyvärr så här, säger han.

Påverkar den här situationen de personer som ni hjälper, de som är i behov av vården?

– Det tror jag är minimalt i såna fall. Vi ser ju alltid till att det finns folk som gör det arbete som ska utföras, så det är jag inte bekymrad över. Jag tänker mer på hur vår personal mår om de jobbar för mycket och inte får den vila som de ska ha, säger Pelle Göransson. 

Enligt Pelle Göransson så har personer som har fått sommarjobb valt att hoppa av, och det är en del av orsaken till det här problemet.

– Det är akut personalbrist. I år är situationen värre än tidigare somrar. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Vi får titta på det här när alla är tillbaka efter semestern och fundera på varför det blev så här och vad vi kunde ha gjort annorlunda, säger han.