Skalv stoppar gruvbrytning i Malmberget

1:51 min

LKAB slutar bryta malm vid den så kallade Printzsköld-fyndigheten i Malmberget. Brytningen på fyndigheten ger i från sig för mycket skalv och skakningar i marken.

Den senaste tidens skalv och skakningar i marken beror på att det ligger ett slags tak av den hårda bergarten granit ovanför malmkroppen Printzsköld, som sträcker sig ända in under de centrala delarna av Malmberget. 

När graniten släpper i stora sjok skapar det i sin tur stora skakningar och vibrationer, som i alltför stor utsträckning påverkar de boende i området.

– Husen har skakat ordentligt och det gör att vi nu måste dra oss tillbaka och hitten en lösning, säger Markus Petäjäniemi, produktionsdirektör vid LKAB.

För LKABs del innebär detta att företaget nu måste ta malmen från annat håll för att nå upp i sina produktionsmål.

– Det är bekymmersamt, för det ökar våra produktionskostnader i Malmbergsgruvan och vi måste gå hårdare fram i våra andra gruvkroppar. Men det är en nackdel för oss eftersom att Printzsköld har en hög järnhalt och vi vill gärna producera där, säger Petäjäniemi.

LKAB har nu startat ett projekt för att se hur man i fortsättningen ska kunna utvinna malmen från Printzsköld utan att det påverkar de boende i Malmberget allt för mycket.

– Vi tittar på hur vi kan få den här "takskivan" att blocka upp snabbare med olika metoder. Det kan handla om att spränga eller hydrauliskt knäcka den. Tidigast näst år kan vi vara i gång igen, men det kan dröja ända fram till 2017, det vet vi inte i nuläget, säger Markus Petäjäniemi.