Håkan vill förena storjordbruk med miljöhänsyn

1:46 min

Som enda gård i länet deltar Hidinge gård utanför Lanna i projektet Odling i balans. Syftet är att hitta metoder för att kombinera ett rationellt storskaligt jordbruk med god ekonomi med maximal miljöhänsyn.

Hidinge gård är en av länets största grisgårdar med 15 000 grisar till slakt varje år. Förutom familjen finns tre anställda. Bland de natur- och miljöåtgärder man försöker genomföra på gården finns bland annat en biologisk bädd som ska ta hand om och bryta ner gift om det blir spill när ogräsbekämpningsmedel ska fyllas på.

Gården får värme från den egna halmen som bränns. Förutom lagstadgade skyddszoner vid vattendrag finns zoner med solrosor och andra blommor, ärtor ogräs och buskar för att gynna fågellivet. Relativt ovanliga fåglar som kornknarr, vaktel och rapphöns hörs också ofta på gården. I sädesfälten lämnas en del små gluggar obesådda, så kallade lärkrutor, för att lärkorna ska trivas osv.

Hidinge gård försöker, utan att vara en ekologisk odlad gård, att ta så mycket hänsyn till naturen och fåglar och djur som möjligt.

Ägaren Håkan Wahlstedt berättar att det är miljöintresse och ett förflutet som fågelskådare som fått honom att försöka skapa bättre förutsättningar för det vilda.

– Trots allt handlar det bara om att avsätta någon procent av marken för naturvårdsåtgärder. Det är inte lönsamt men kanske kan det om några år bli möjligt att få ersättning för miljöåtgärderna, berättar Håkan.

En del av åtgärderna får gården redan i dag ersättning för. För Lärkrutorna får gården 40 kronor per styck från Ornitologerna och en del av de grödor och blommor som sås för fåglarna betalas av projektet Odling i balans. Bakom det projektet står bland andra Hushållningssällskapet och LRF. Projektet stöds också av en rad företag inom livsmedelsbranschen.