Centrumbiografen i Ronneby får upprustningsstöd

Centrumbiografen i Ronneby är en av tretton biografer i Sverige som beviljas medel av svenska filminstitutet.

Syftet med stödet är bland annat att få kommen att engagera sig i biografens framtid, öka biobesöken och utveckla biografens roll som mötesplats.

Centrumbiografen får ett tillskott på 36 600 kronor.