Kortare arbetsdagar - fler jobb?

Tusentals går sysslolösa i Sverige. Telefonören Johan har ett förslag på hur fler arbetstillfällen ska skapas, för att det ska bli lättare att komma in på arbetsmarknaden.

– Arbetstidsförkortning. Dela på jobben!  

Håller du med?

"Vi lever i ett samhälle där inte alla behövs, många är arbetslösa". Telefonören Johan föreslår i torsdagens Ring P1 arbetstidsförkortning som ett sätt att motverka problematiken.

– Det har potential att öka arbetstillfällena och minska sjukskrivningar på grund av utslitning.

Arbetsplatser som redan i dag prövar 6-timmarsdag, med bibehållen lön, är exempelvis Svartedalens äldreboende i Göteborg. Där har man tagit in extra personal under testperioden, som pågår fram till nästa år.

– Jag känner att medarbetarna får mer tid vilket genererar mer energi när man är på arbetet. Vilket innebär att de boende får ännu bättre kvalitet, en vinn vinn situation, sa enhetschefen Ann-Charlotte Dahlbom Larsson till SVT Nyheter Väst när försöket satte igång. 

Vad tycker du om förslaget med kortare arbetsdag? Fördelar och farhågor?