Olagliga avlopp på Värmdö

1:44 min

Runt 70 procent av de enskilda avloppsanläggningarna på Värmdö håller inte måttet. Det innebär att orenat avlopp både rinner ned i dricksvatten och ut i Östersjön.

– Problemet är att de förorenar både för miljöns skull och för vår hälsas skull, säger Susanna Svensson som miljöinspektör.

Det blir övergödning längs kusten och kan även orsaka bottendöd.

Hur omfattande är problemen?

– De är väldigt omfattande, vi har stora problem, säger Susanna Svensson.

På Värmdö finns runt 15 000 enskilda avlopp och att en stor del läcker får även konsekvenser för dricksvattnet.

– De här föroreningarna kommer ned i grundvattnet som vi sedan pumpar upp och dricker. Det kan vara olika sorts problem, bland annat e-coli är väldigt vanligt, men även läkemedelsrester och kemikalier, säger Susanna Svensson.

För närvarande går kommunen igenom alla enskilda avloppsanläggningar för kontrollera kvalitén. Och en av de som fått besök är Marie Hagberg med sommarhus på Värmdö.

– Jag tycker det är bra ur miljösynpunkt eftersom det finns avlopp som inte är särskilt bra, säger Marie Hagberg.

E-coli-bakterier som nämns i inslaget kan orsaka bland annat magsjuka och diarré.