Oenighet om skyddsjakt på skarv

Insjöfiskarna i Hjälmaren ansöker om fortsatt skyddsjakt på sjöfågeln skarv, men från forskarhåll ifrågasätts om jakten har gett det resultat som yrkesfiskarna önskar trots att jakten varit mycket omfattande.
Mellan 500 och 600 hundra skarvar per år har under de senaste åren skjutits i Hjälmaren på en stam av cirka 400 häckande par. Detta är enligt forskaren Henri Engström den mest omfattande jakten på skarv i landet, men resultatet är alltså klent. Antagligen beror det på att bara en liten del av de skjutna skarvarna är stationära häckfåglar i Hjälmaren, resten kommer från kusten och från andra sjöar. Bland dom skjuta skarvarna finns ringmärkta fåglar från Lilla Karlsö, från Vänern och från Roxen i Östergötland. Henri Engström ifrågasätter nyttan av jakten. Eftersom födotillgången i Hjälmaren är god, så ersätts skjutna fåglar snabbt av nya, säger han.