Inspektion kritiserar Markaryds kommun

En äldre glömdes på toaletten. Och kommunen gör dåliga Lex Sarah-anmälningar. Nu ska Inspektionen för vård och omsorg granska Markaryds kommun.

Enligt ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska kommunen granskas för hur ansvariga hanterar anmälningar om missförhållanden enligt lex Sarah.

Markaryd har upprepade gånger ifrågasatts för sitt lex Sarah-arbete.

I det aktuella fallet glömdes en äldre på ett boende bort i flera timmar. Personen blev sittande på toaletten en hel eftermiddag och en av orsakerna till att tillsynen inte fungerade var för att stämningen bland personalen var dålig.

"Det finns samarbetsproblem i gruppen", har kommunen rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.