Hoppande robot inspirerar

0:59 min

En robot som hoppar fram genom kontrollerade explosioner. Det har forskare vid Harvards universitet nu byggt. 

Forskarna tänker sig att hoppande kan vara ett bra sätt för robotar att ta sig till otillgängliga platser.

När materialet till roboten har skapats har forskarna använt 3D-skrivare. Detta för att göra en robot som är mjuk och flexibel i vissa delar och mer oböjlig i andra delar, precis som våra kroppar som är både hårda och mjuka.

Det gör att roboten kan böja sig, men ändå skydda sin elektronik. Den kan alltså hoppa fram utan att gå sönder.

Gunnar Bolmsjö, som är professor i robotteknik vid Högskolan i Väst, ser stora möjligheter med robotar som klarar av att göra plötsliga rörelser.

– Det är detta med att kunna lagra energi och ge ifrån den omedelbart. Det är också vad man ser i djur och människor: vi kan få en knyck, sparka till en fotboll. Det är väldigt svårt att få till med vanlig servokontroll,  säger han.

Tänkbara användningsområden i framtiden kan vara proteser och idrottsredskap.

Referens: Nicholas W. Bartlett et al. A 3D-printed, functionally graded soft
robot powered by combustion.Science 10 juli 2015. DOI: 10.1126/science.aab0129 

Källla till videon: Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering; Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences