Myggbekämpningen kritiseras

2:16 min

Myggbekämpningsmetoden med biologiskt medel som sprids över vattendrag för att ta död på mygglarver ifrågasätts av Havs- och vattenmyndigheten.

Nyligen sköt regeringen till extra pengar för sådan här myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet och i Norrbotten vill Övertorneå göra samma sak. Men det är ingen långsiktigt hållbar lösning enligt Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Det är ju trots allt så att det är svårt att förutse de långsiktiga ekologiska effekterna. Den besprutningen kan faktiskt riskera att påverka ekosystemen och få dem i obalans. Vår ståndpunkt är att man bör succesivt fasa ut besprutningen till förmån för alternativa bekämpningsmetoder, säger Niklas Egriell, utredare på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten förnekar inte att myggen på vissa håll är ett stort problem, men ifrågasätter användandet av det medel med bakterier som dödar mygglarverna.

Metoden har sedan många år tillbaka använts i sju kommuner kring nedre Dalälven som nyligen fick extra bekämpnings resurser från regeringen.

Hur övriga ekosystemet påverkas på längre sikt är inte tillräckligt utrett och inte heller den faktiska nyttan för befolkningen, menar HaV.

– Det är ju inte visat att själva besprutningen i sig minskar myggproblemen för folk i bygden, det är komplexa ekosystem och många faktorer spelar in när det gäller översvämningsmygg, nederbörd, temperatur, översvämningsfrekvens exempelvis, säger Niklas Egriell på HaV.

Men i Övertorneå, just intill gränsen mot Finland där Torne älven slingrar sig fram, har befolkningen tröttnat på de rikliga mängderna mygg så här års.

Kommunen vill nu därför börja bekämpa myggen på samma sätt som kring nedre Dalälven och hoppas på att Naturvårdsverket ger tillstånd nästa sommar. Bra, tycker Johanna Lövbrand vid Övertorneå camping.

– Det har ju varit många år nu med myggen. Det blir färre gäster, de blir här kortare tid. Ett dygn och så åker de vidare. De hittar ju alla små hål att komma in i husvagnar och husbilar och kan man inte ha fönsterna öppna så blir det ju inte så trevligt, vittnar Johanna Lövbrand vid campingen inte långt från gränsälven.

Jan Lundström, forskare vid Uppsala universitet och bekämpningsledare i det bolag som jobbar med myggproblemen kring nedre Dalälven, ifrågasätter Havs- och vattenmyndighetens invändningar.

Enligt honom har undersökningar under många år visat att bekämpningsmedlet inte haft några negativa effekter på övrigt ekosystem och att det har gjort nytta för invånarna.

– Om du intervjuade någon i Österfärnebo så skulle de berätta för dig att vi hade 23 000 mygg per fälla i augusti år 2000 och sen vi har fått bekämpningen att fungera runt i kring så är det sällsynt att det är mer än ett tiotal eller hundratal mygg per fälla, säger Jan Lundström.

Och hur vet ni att det hänger ihop med den biologiska bekämpningen?

– Ja, det vet vi för att vi har ju i stort sett utraderat larverna av den här arten runtomkring så det är klart att vi har tagit bort myggan då.

Nils Eklund
nils.eklund@sverigesradio.se