Grafenfilm förlänger livslängden på elektronik

Tekniken är fyra gånger så effektiv som koppar på att leda värme. Det är optimalt för att kyla elektronikkomponenter.

Forskare vid Chalmers har utvecklat en effektiv metod för att kyla elektronik med en grafenbaserad film. Filmen har över fyra gånger bättre värmeledningsförmåga än koppar.

De stora fördelarna är att man sparar stora mängder energi, samtidigt som man förlänger livslängden på elektroniksystemen.

– När man försöker med många lager av grafen dyker det upp problem med vidhäftningen, säger Johan Liu som är forskningsledare för projektet och menar att man med färre lager inte kan få samma kylande effekt.

För några år sedan visade ett forskarlag också lett av Johan Liu som är professor i elektronikproduktion på Chalmers, för första gången att grafen har en kylande effekt på kiselbaserad elektronik. 

För att förbättra effekten ville forskarna använda sig av flera lager av materialet men då uppstod problem med att få det att fästa. Det är nu problemet med fästningen av grafenet som forskarna löst. 

– Filmens förbättrade förmåga att leda bort värme ger möjligheter till många tillämpningar. Till exempel integrering av filmen för kylning i mikroelektroniska enheter och system, såsom lysdioder (LED) med hög effekt, lasrar och radiofrekvenskomponenter.