Snar överenskommelse om omtvistad pension

Styrelsen för Karlshamns Hamn hoppas att snart kunna lägga det omtvistade pensionsavtalet till förre hamn vd:n Anders Högland bakom sig.

Måndagens beslut i Blekinge tingsrätt att parterna inom kort ska träffas på nytt för att försöka lösa tvisten kan medföra en snar slutpunkt.

Snart avgörande
- Vår inställning har hela tiden varit att få ett snabbt avslut i den här affären, säger hamnstyrelsens ordförande Anders Karlsson (s).

Det var i i slutet av januari som styrelsen för Karlshamns Hamn vände sig till tingsrätten för att slippa betala ut mångmiljonpensionen till förre hamn vd:n Anders Högland.

Under måndagen träffades parterna för en första överläggning i Blekinge tingsrätt.

- Vår ståndpunkt är att vi inte ska betala ut extra pensionspengar till Anders Högland och nu får vi se om det här kan lösa sig på ett smidigt sätt, säger Anders Karlsson.

En månad på sig
Beskedet efter måndagens överläggningar är att parterna har en månad på sig att nå en överenskommelse i den segdragna pensionstvisten.

- Jag vill inte bedöma hur stora möjligheterna är att vi kommer överens. Vi befinner oss i en förhandlingssituation och jag vill därför inte kommentera det här närmare, säger Anders Karlsson.

Anders Högland har avböjt att kommentera tvisteförhandlingen.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se