Konjunkturuppgång i sikte.

Det går mot ljusare tider för företagen i Norrbotten. Det framgår av Småföretagsbarometern, som gjorts av Företagarna och Förenings-Sparbanken.
Företag med upp till 49 anställda har tillfrågats om fram-tidsutsikterna. I jämförelse med en liknande barometer som gjordes i höstas är företagarna mer optimistiska nu. Fler order har strömmat in och sysselsättningen väntas öka, även om krisen vid Ericsson förmörkar bilden något.