Brist på gravplatser för muslimer i norra länet

1:46 min

Det är brist på begravningsplatser för muslimer i de norra delarna av länet. Det visar en pågående enkätundersökning från SSIB, Stockholmsregionens samarbetsorgan i begravningsfrågor.

Mohammed Laallam driver en muslimsk begravningsbyrå i Haninge.

– Jo, det är ett stort problem bristen på platser. De flesta som bor norrut i Spånga där finns det inga platser längre. I Råcksta kommer det att räcka till oktober sen vet de inte var de ska begrava sina avlidna.

Enkäten från SSIB skickades ut till alla länets kyrkogårdsförvaltningar i början av juni och alla svar har inte kommit in än. Men redan nu är det tydligt att det saknas en samordning kring frågan om muslimska gravplatser, säger Christer Pettersson, ordförande för SSIB och kyrkogårdschef i Huddinge.

– Platser har vi ju runt om. Här i Huddinge finns det platser så det räcker i 30-40 år till. Men för att få en jämnare fördelning så att folk på norra sidan inte behöver åka söderut och där de muslimska trosbekännarna bor så ska det finnas en begravningsplats för dem, säger han.

Råcksta begravningsplats i Vällingby är snart full. Planerna på att bygga ut den och på storsatsningen Järva begravningsplats som skulle kunna ge 10 000 kistgravplatser är inte i hamn än på flera år, bedömer Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Under tiden är det Strandkyrkogården en mil söder om city som de hänvisar till.

– Det är ju i norr och nordväst som det är ont om jungfrulig mark. Tyvärr så är det bara på Strandkyrkogården som vi har mark i nuläget, säger Per Westin, avdelningschef på Stockholms kyrkogårdsförvaltning.

Det är kistbegravning på jungfrulig mark, alltså i gravar där ingen annan redan ligger begraven, som efterfrågas av många muslimer, uppger Westin. En bild som också bekräftas av Mohammed Laallam. Han hoppas att kyrkogårdsförvaltningarna kan hitta en lösning på platsbristen.

– Det har diskuterats i flera år nu. Vi måste hitta en lösning för att begrava muslimerna i deras område, säger Mohammed Laallam.