Finansministern kommenterar Greklands förslag på sparpaket

1:42 min

De grekiska pensionerna slukar en betydligt större andel av de offentliga medlen än i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson. Pensionerna är en av punkterna som eurozonen och kreditgivarna nu ska värdera, inför eventuella nya lån på 500 miljarder kronor.

– För att man ska få ytterligare lån men också attrahera investerare så behöver man ha en trovärdig ekonomisk politik och det är just det som man kommer att analysera, säger Magdalena Andersson.

Det grekiska paketet med besparingar och höjda skatter innehåller många olika konkreta förslag. Finansministern tar särskilt fasta på de som rör pensionssystemet. De grekiska pensionerna slukar en ovanligt hög andel av de offentliga medlen.

– Betydligt högre än i Sverige trots att man har en lägre andel äldre i befolkningen än i Sverige. Så där är det väl uppenbart att någonting skulle kunna göras, säger Magdalena Andersson.

De förslag som den grekiska regeringen lämnat till EU påminner i allt väsentligt om de krav som man tidigare sade nej till och utlyste folkomröstning. Betyder detta att Greklands regering ser allvarligare på läget nu än då?

– Det är naturligtvis en fråga som ska ställas till den grekiska regeringen. Men man har kanske inte gjort det lättare för sig i diskussionerna med de andra euroländerna när man valde att utlysa folkomröstningen, säger Magdalena Andersson.

Från EU och Internationella valutafonden, IMF, kommer uttalanden om att det kanske är dags att diskutera någon av form av skuldsanering, något som grekerna länge krävt.

– Man har ju sedan tidigare gjort en del förändringar av strukturen på lånen där ju euroländerna gått med på betydligt längre löptid, alltså hur länge det dröjer innan man behöver betala tillbaka lånen. Men också vilken ränta man ska ha. Där kanske det finns utrymme för ytterligare diskussioner, säger Magdalena Andersson.

Frågan är då om det blir en överenskommelse till söndag, då deadline går ut. Finansministern vill inte sia om det.

– Jag tror det vore ovist att göra det. Nu handlar det naturligtvis om att de här förslagen måste analyseras och sen ska euroländerna se om man tycker det är meningsfullt att fortsätta diskutera för att de ska få ytterligare lån, säger Magdalena Andersson.