"The American dream" på väg att försvinna

10 min

Den "amerikanska drömmen" brukar ju beskrivas som att var och en ska ha en chans att skaffa sig ett hyggligt liv, att varje generation lyckas få det lite bättre än sina föräldrar.

Men den amerikanska medelklassen krymper och det är inte längre självklart att de unga får en högre levnadsstandard än sina föräldrar.

Efter den senaste krisen har den ekonomiska klyftan vidgats - de rikaste blir allt rikare och för de fattigaste har det har blivit allt svårare att förbättra sin ekonomiska standard.

De mittemellan, medelklassen, är en viktig motor i ekonomin och hur den ska kunna växa igen är en stor politisk fråga i USA.

Reporter Inger Arenander