Efter MH17-kraschen: Malaysia vill ha tribunal

1:49 min

Om en vecka är det precis ett år sedan det malaysiska passagerarflygplanet sköts ner över östra Ukraina och samtliga 298 ombord omkom. Nu har Malaysia vänt sig till FN och bett säkerhetsrådet att instifta en speciell internationell tribunal som ska döma de skyldiga - men Ryssland motsätter sig förslaget.

Det är fem länder som ligger bakom hänvändelsen till FN:s säkerhetsråd, förutom Malaysia också Australien, Nederländerna, Belgien och Ukraina och av dem är Malaysia medlem i säkerhetsrådet.

De fem hävdar att nerskjutningen innebar ett hot mot fred och säkerhet i världen och att FN därför måste ha en roll när ansvaret ska utkrävas. En internationell tribunal skulle också innebära den bästa garantin för en opartisk hantering, menar de.

Men Ryssland säger alltså nej och landets FN-ambassadör Vitalij Tjurkin motiverar det att man först måste avvakta till dess haveriutredningen är klar och att en tribunal nu bara skulle bli en politisk show.

Haveriutredningen väntas bli klar senare i höst. Den leds av Nederländerna eftersom en majoritet av de som omkom just var holländska medborgare. Ryssland säger också att det aldrig hänt förut vid liknande händelser att det organiserats en internationell tribunal, tidigare har till exempel USA av misstag skjutit ner ett iransk passagerarplan och Ukraina ett ryskt.

För Ryssland är hela frågan om det rättsliga efterspelet till nerskjutningen en mycket känslig fråga. Den vanligaste misstanken är att det var de proryska separatisterna i östra Ukraina som sköt ner planet, eventuellt med rysk hjälp. Moskva och separatisterna förnekar det och pekar istället finger åt Ukraina.

Ryssland har vetorätt i säkerhetsrådet och har alltså alla möjligheter att stoppa det malaysiska förslaget. Holland säger att det finns en plan b om det inte blir en internationell FN-tribunal, vad den skulle gå ut på har inte sagts.

Diplomater från de fem förslagsländerna ska mötas i dag för att diskutera hur man ska gå vidare efter det ryska nejet.