Brott mot griftefriden

Kyrkan utan lösning på gravskändningen

3:13 min

Under en längre tid har en gravsten upprepade gånger blivit skändad på kyrkogården i Hackås.

Gravstenen har välts och alla blommor på graven rivits upp. Nu har det även ritats på gravstenen.

Katarina Larsson är vikarierande Kyrkoherde i Hackås församling och södra Jämtlands pastorat.

– Det är väldigt allvarligt, det får inte hända på en kyrkogård, säger Larsson.

Hon har varit i kontakt med familjen, men Katarina Larsson vill inte kommentera på vilket sätt de har hjälpt familjen.