Motion om stöd till barn blev liggande i sex år

1:33 min

För sex år sedan lämnade Emelie Pilthammar (M) i Sölvesborg in en motion till landstinget om syskonstödjare - men än har ingenting hänt.Syftet var att barn skulle få hjälp och stöd när föräldrar eller syskon blir svårt sjuka. Motionen bifölls, men inga syskonstödjare har införts och nu befarar Emelie Pilthammar att barn farit illa i onödan.

Skymundan
Redan 2009 lämnade Emelie Pilthammar in sin motion om syskonstödjare till landstinget. Hon menade att barn lätt kommer i skymundan när föräldrar eller syskon blir svårt sjuka och tvingas bära på sorg, ilska och oro.

Motionen gick igenom och landstinget beslutade att en utredning skulle vara klar senast juni 2010. Men någon utredning har inte blivit gjord och nu undrar Emelie Pilthammar varför inget hänt.

Beklagligt
Gunilla Skoog är utvecklingsdirektör på landstinget och hon säger att rutinerna har ändrats men att det är beklagligt att inget svar kommit.

Landstingsdirektör Peter Lilja har nu fått i uppdrag att göra utredningen som skulle presenterats under våren, vilket inte heller har gjorts.

Men trots att inga syskonstödjare införts så har inga barn kommit till skada, säger Gunilla Skoog.

Barnrättsstrateg
Bland annat har landstinget inrättat en barnrättsstrateg för att ta tillvara barnens bästa i sjukvården, vilket Emelie Pilthammar tycker är bra.