Kräksjukan under SM-veckan hade inte gått att hejda

Det vinterkräksjukevirus som spreds i samband med beachpolo-SM förra veckan och gjorde att 30-40 deltagare blev sjuka kunde inte ha stoppats.


Mätningarna inför tävlingarna i Selångersån visade på en godkänd vattenkvalité. Men förekomsten av virus kunde inte mätas och därför upptäcktes inte viruset förrän deltagarna redan var sjuka.

Vinterkräksviruset sprids alltid via människor och har antingen spridits via vattnet eller en toalett.