Beslut om brunn revs upp

Länsstyrelsen på Gotland har upphävt ett beslut av miljö- och hälsoskyddsnämnden som avslagit en ansökan om enskilt avlopp med trekammarbrunn vid en fastighet i Gothem.

Även länsstyrelsen avslog först överklagandet och tyckte att fastighetsägaren kunde ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Men när frågan kom upp i miljödomstolen, visade det sig att det fanns ett vattenledningsnät, men inget avloppsledningsnät och då ändrade sig länsstyrelsen.
Även om området som helhet inte är lämpligt för trekammarbrunnar med infiltration, så anser länsstyrelsen att i det här särskilda fallet inte finns skäl att säga nej och upphäver miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.