Sörmland behöver fler lokala barnombud

1:23 min

Kommunerna i Sörmland är för dåliga på att säkerställa barns rättigheter. Det menar Barnombudsmannen i Uppsala som säger att fler kommuner måste införa lokala barnombud.

Föreningen menar att lokala, fristående, barnombud är en nödvändighet för att alla barn ska kunna få sina röster hörda och för att FN:s barnkonvention ska kunna bli verklighet.

Men i Sverige finns det i dag sammanalagt bara nio lokala barnombud. Varav ett alltså finns i Strängnäs.