Sverige går emot trenden med cannabis

3:19 min

På flera håll i världen legaliseras cannabis, samtidigt som internetdroger som Spice blir allt vanligare. I Sverige är hållningen gentemot droger fortfarande restriktiv.

– Man får en bromsande effekt och färre fall. Det är precis det som vi har sett med drogen spice när vi har fått den narkotikaklassad, vi får färre fall. Det fungerar ungefär som hastighetsbegränsningen i trafiken. Man får inte bort inte bort alla fartdårar, du får inte bort de som verkligen har det här suget, men du får bort rätt så många av de så kallade normala ungdomarna och det har vi sett flera exempel på tidigare, säger Kai Knudsen, akutläkare på Sahlgrenska sjukhuset och ansvarig för drogförgiftningar.

Sedan flera år tillbaka är droger som säljs på internet, till exempel Spice, ett problem i Sverige. Just Spice orsakade flera uppmärksammade dödsfall bland ungdomar förra sommaren vilket ledde till att drogen förbjöds. Kai Knudsen menar att förbudet har en avskräckande effekt och det tycker han är bra.

I USA har allt fler delstater legaliserat cannabis - både i medicinskt syfte och för privat bruk. I Europa går trenden att legalisera marijuana och cannabis inte lika fort fram men i flera europeiska länder är lagstiftningen kring droganvändande en gråzon. Men allt tyder på att Sverige behåller sin restriktiva lagstiftning.

Kai Knudsen är glad över att förbudet mot cannabis i Sverige står kvar, eftersom vetenskapen pekar på de negativa effekterna av drogen, och ungdomar är särskilt utsatta.

– Jag är för att vara restriktiv så mycket som det går, men jag förstår att man från politiskt håll behöver studera frågorna närmare. Det kan man göra genom att titta på en del andra länder som nu genomför en legalisering, säger Kai Knudsen.

Mattias Svensson, journalist på tidningen Neo och författare till en boken "Glädjedödaren" som handlar om förmynderi, har en annan syn på frågan. Han tycker att det vore bättre om myndigheterna la resurser på att exempelvis kontrollera narkotikans kvalitet för att minska risken för oförutsägbara biverkningar, istället för att straffa de som brukar narkotika. Men han tror inte att Sveriges restriktiva syn på narkotika kommer att förändras:

– Personligt bruk är ett av våra vanligaste brott och tar väldigt mycket av polisens resurser. Detta är en hållning som har stort stöd bland myndigheter och de poliser som jobbar med det tycker att det är meningsfullt, säger Mattias Svensson.

Ett argument för att legalisera cannabis är att det skulle minska den illegala droghandeln som drivs av kriminella nätverk. Det håller inte Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, med om och tar upp just Colorado som ett exempel.

– Vi kommer inte lyckas omvända de stora försäljarna och gangsterkartellerna. Ska man köpa det inom en vanlig verksamhet behöver man betala skatt på det och det ger enorma intäkter till staten. Det finns naturligtvis illegala intressenter som kan rea det och sälja det till ett lägre pris och då blir det en ny marknad där man inte behöver betala skatt. Jag tror inte man kan legalisera bort det kriminella kring droger på det här sättet, säger Fred Nyberg.

Fred Nyberg anser att bestraffning istället kan få motsatt effekt. Medicinsk behandling för att få bukt med beroendeproblematiken och i förlängning cannabisförsäljningen är en bättre och mer långsiktig lösning enligt honom:

– Jag tror att det är oerhört viktigt att straffet inte ska vara en repressalie utan det ska vara ett sätt att ge personen vård och hjälp och där tror jag myndigheterna och samhället behöver tänka om, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.