تعدادچشمگیری از مردم، شرکت برق خود را عوض کرده اند

در سوئد به آسانی می توان قرارداد با یک شرکت برق را باطل و با شرکت دیگری که احتمالا شرایط مناسب تری را پیشنهادکرده، قرارداد بست.

بنا برگزارشی از اکوت، بخش خبر رادیو سوئد تعداد زیادی از شهروندان سوئدی، شرکت برق طرف قرارداد خود را تغییر داده اند. مرکز آمار سوئد نیز اعلام کرده است که ٣٧ هزار خانوار در ماه مه شرکت برق خود را عوض کردند. اکثر این افراد برای اجتناب از پرداخت پول بیشتر برای مصرف برق، قرارداد جدید خود را از شناور به ثابت تغییر داده اند.