Stora tågstörningar efter signalfel

Vid 15-tiden var felet avhjälpt, men vissa förseningar kvarstod i flera timmar efter det.

Ett signalfel söder om Alingsås vållade stora problem för tågtrafiken på Västra stambanan under fredagen.

Tåg mellan Göteborg och bland annat Skövde, Stockholm och Jönköping berördes. Felet uppstod på en sträcka där det ena spåret är avstängt för ett banarbete.

Många resenärer kördes med buss förbi den felande sträckan till väntande tåg på andra sidan.

Vissa tåg blev inställda, medan andra dirigerades om via Vänersborg, uppger Trafikverket.