Klart med nytt bryggeri i Visby hamn

4:48 min

Gotlands bryggeri får köpa marken för 14 miljoner kronor och det kommer att kosta lika mycket för Region Gotland att sanera platsen där bryggeriet ska ligga. Köpet genomförs alltså utan att marken läggs ut på den öppna marknaden.

Förutom kostnaderna för sanering tillkommer en kostnad på två miljoner kronor för att riva det gamla hamnkontoret som ligger där idag.

Fastigheten har ett bokfört värde på sju miljoner kronor.

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson(S) är nöjd med överenskommelsen och tror att det blir en besöksanledning till Gotland och Visby hamn.

- Vi behöver ju satsa för att utveckla det gotländska näringslivet och det här är ju en del. Saneringskostnaden hade vi fått ta ändå.

Varför säljer ni inte marken på öppna marknaden?

- Vi har en avsiktsförklaring med dem, säger Björn Jansson.

Ni fick ju kritik för att ni inte sålde fastigheten Hantverket 1 på öppna marknaden. Varför är det ok att inte gör det i det här fallet?

- När det finns intressenter som vill göra något där vi vill att det händer något så tycker jag att et finns goda skäl för det här.

- Vi vill att det ska vara ett bryggeri i hamnen och det är ju Gotlands bryggeri som har idén. Annars skulle ju idén säljas till någon annan och det tycker jag skulle vara orättvist.