Äldreomsorg

Teknikrum för äldreomsorgen i höst

1:21 min

I höst kommer äldreomsorgen i Östersund inviga en testbädd. Ett rum dit personer ska kunna få komma och prova olika tekniska utrustningar som riktar sig till äldre.

Mona Modin Tjulin är socialdemokratisk ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Östersund.

– Det finns till exempel djur som ger respons på att man klappar dem. Vi vet att personer som har demens kan bli mycket lugnare med sådana djur.

Mona Modin Tjulin är socialdemokratisk ordförande i vård och omsorgsnämnden i Östersund och beskriver ett exempel på teknisk utrustning som man kan få prova i höst i den testbädd som kommer invigas på Fagerbacken i Östersund. Här kommer också finnas en kamera som numera är ett alternativ istället för hemtjänstpersonal nattetid, eventuellt finns där också en blå robot som är ett mobilt kommunikationsverktyg på hjul som kan finnas i vårdtagares hem.

Kommunerna har samarbetat i länet för att titta på teknik i vården för att göra den bättre och effektivare och en del är detta rum. Här hoppas man att personer som behöver vård, personal, företag och andra kommuner i länet kan mötas.