Kriminalvården missade Säpo kontroll

 Kriminalvården får bakläxa av den egna internrevisionen. Detta efter att anställda med säkerhetsklassad befattning inte registerkontrollerades av Säpo, inför och under anställningen.

Enligt internrevisionens granskning har detta inte gjorts med en hel del anställda bland annat på flera Skånska orter. Nu kräver revisionen skärpning.