Fortsatta internetproblem på Öresundstågen

1:19 min

2012 lanserade Öresundstågen sitt trådlösa nätverk för internet. Problemet var att det inte gick att ansluta till. Ett problem som är kvarstående än idag.

Redan år 2010 påbörjades arbetet som skulle göra det möjligt för resenärer att använda internet ombord. Något som mottogs med entusiasm.

Men ända sedan det blev tillgängligt år 2012 har projektet kantats med problem, och idag är det fortfarande dålig eller ingen uppkoppling på tågen.

Det har fått folk som pendlar dagligen att reagera starkt.

– År 2015 känns det som en självklarhet att ha tillgång till internet, speciellt när man får påtryckningar om att åka kollektivt till jobbet eller skolan, säger Jonas Gunnarsson som studerar i Växjö.

– Ja det är många som vill studera eller jobba under den tiden som de reser. Det är nödvändigt idag att det finns tillgång till internet, säger Lena Nilsson från Kristianstad.

Gustav Sande, som är fordonsansvarig för Öresundstågen, säger att förhandlingstvister mellan de danska och svenska leverantörerna har satt käppar i hjulet. Men nu ska de vara närmare en lösning, om än tillfällig.

– Just nu har ungefär 40 av våra 109 tåg en fungerande programvara. Men vi jobbar samtidigt med en mer långsiktig idé, säger Gustav Sande.

Men när resenärerna kan förvänta sig att kunna nyttja nätet till fullo vet inte Gustav Sande.