Global uppvärmning hotar humlorna

2:49 min

Klimatförändringarna hotar världens humlor. Det kan få konsekvenser för den globala matförsörjningen eftersom humlor är viktiga pollinatörer.

En rekordstor undersökning, som publicerats i tidskriften Science, har kommit fram till att humlorna i Nordamerika och Europa har minskat de senaste hundra åren. Orsaken är att det blivit allt högre temperaturer.

En del djurarter som exempelvis fjärilar får ett större utbredningsområde i takt med att det blir varmare norröver på grund av klimatförändrignarna. Men humlorna, som trivs bättre där det är lite kallare, har alltså fått allt mindre plats på jorden.

Den internationella forskargruppen hävdar att klimatförändringarna har blivit likt ett skruvstäd som sakta men säkert klämmer åt humlans utbredning söderifrån.

– Det är det som är så intressant och spännande med den här studien, att det försvinner arter söderöver men de flyttar inte norröver heller, säger ekologiprofessor Barbara Ekbom som Vetenskapsradion träffade bland humlorna i Botaniska trädgården i Uppsala.

Men här i Sverige trivs humlearterna fortfarande relativt bra, menar Barbara Ekbom.

De kan få upp temperaturen genom att skaka kroppen. Det är därför de klarar sig i lite kallare klimat.

Forskarna har undersökt över 400 000 referenshumlor som samlats in från museer från olika områden i Nordamerika och Europa under de senaste 110 åren. Bland de undersökta humlorna fanns ett 70-tal olika arter.

Det visade sig då att humlornas utbredning har krympt med omkring 30 mil söderifrån. De har helt enkelt försvunnit från södra delar av Nordamerika och Europa, utan att breda ut sig längre norrut.

Den här minskningen var oberoende av användning av insektsmedel eller exploatering av markområden, som annars kunde varit en orsak till de krympta bestånden enligt forskarna.

Anledningen till att humlorna inte flyttar hela sin utbredning norröver är troligen att miljön i till exempel svenska fjällen inte passar humlan så bra.

Färre humlor på jorden minskar den biologiska mångfalden i naturen och kan dessutom drabba den globala matförsörjningen, menar ekologiprofessor Barbro Ekbom vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– De är ju pollinerare och det kan ju betyda över 20 procents ökning av skörd med bra pollinering, säger Barbara Ekbom.

Enligt Henrik Smith, humleforskare och professor i ekologi vid Lunds universitet, drabbar allt färre humlearter matproduktionen i södra Europa och Nordamerika.

Humlorna ger både ett viktigt bidrag och en viktig försäkring för pollination av grödor. Dessutom är de en väldigt tålig pollinatör som kan vara ute under ganska karga omständigheter när andra pollinatörer är passiva. Så jag tycker att detta är ett mycket viktigt och alarmerande resultat.

Ekologiprofessor Barbara Ekbom tycker att studien inte bara är viktig för humlorna.

– Vi måste förstå att olika organismer har olika sätt att hantera det här med global uppvärmning. Och just det här att fjärilar funkar på ett sätt och humlor på ett annat betyder att vi kan inte generalisera. Vi måste vara specifika för olika grupper, säger hon.

Enligt forskarna bakom den nya studien kan en lösning vara att försöka plantera ut andra humlearter i nya miljöer och försöka få dem att trivas där. Men det håller ekologiprofessor Barbara Ekbom inte riktigt med om.

– Jag kan tänka mig att plantera tillbaka samma art där den en gång funnits, men jag tycker inte att man ska plantera in nya arter där de inte funnits förut, eftersom det kan skapa en skadlig konkurrenssituation mellan olika insektsarter.

Referens: "Climate change impacts on bumblebees converge across continents," by J.T. Kerr Science 2015 DOI:10.1126/science.aaa7031