Växjö

Anmäler trasig gatubelysning

En man boende i Växjö har vid ett 100-tal tillfällen anmält till Växjö kommun att gatubelysningen är ur funktion, det skriver han nu i sin senaste anmälan.

Främst gäller det stadsdelen söder vid Biskopshagen. Han skriver att lamporna vid övergångställen vid flera tillfällen varit sönder och vissa lampor tagit flera veckor att byta ut.

Fyra månader efter mannens senaste anmälan har Växjö kommun nu svarat honom. De skriver att inspektioner av gatubelysningen sker tre gånger per år och att det vid felrapportering ska åtgärdas. Och vad det beträffar de släckta lamporna på Biskopshagen så berodde det på ett kabelfel på nätet hos VEAB, ett fel som sedan i våras är åtgärdat.