Ovanliga djur ska rapporteras in

Det är svårt för forskare och myndigheter att hålla kolla på alla djur som simmar i hav och sjöar. Därför uppmanas nu allmänheten att rapportera in ovanliga arter via den nya webbtjänsten Rappen.

Mats Amundin är forskningschef på Kolmårdens djurpark, som är delaktiga i projektet.

- Det är ett initiativ från Havsmyndigheten som syftar till att göra det lättare för allmänheten att rapportera in om fynd av olika arter i naturen. Den här datan ska senare samlas på artportalen, säger Mats Amundin.

I projektet ingår bland annat Kolmårdens djurpark, Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet och appen där allmänheten kan rapportera in ovanliga arter i hav och sjöar heter Rappen. Tanken är att användarna, till exempel en fiskare, som får upp oväntad bifångst, ska skicka in bilder på det dem hittat.

- Jag tror att vi kommer få in mycket fler observationer, säger Mats Amundin.