Miljömålen misslyckades på flera punkter

2:29 min

FN:s miljömål ska i år ersättas av nya hållbarhetsmål. Det mål som gäller miljö, om att säkra en hållbar utveckling, har misslyckats på flera olika viktiga punkter.

Hör ett längre reportage i Studio Ett 17:30

Ett av hoten mot miljön är felaktigt bruk av kemikalier.

I Sydostasien deltar svenska Kemikalieinspektionen i ett projekt för att minska riskerna med farliga bekämpningsmedel i jordbruket. Ule Johansson på Kemikalieinspektionen arbetar med projektet. 

 – Ja i många av de här länderna så är jordbruksnäringen fortfarande den dominerande näringen. Och där är man många gånger okunnig om risker med till exempel användning av bekäpmningsmedel. Till exempel Parakvat, som är ett akut toxiskt bekämpningsmedel, med mycket stora risker, också fatala risker.

Så människor dör när de använder de här medlen?

– I vissa fall så dör man. Eller får andra kroniska problem, men också rent akut giftproblem.

Bristande kontroll av kemikalier och okunskap om risker bidrar till både miljöskador och mänskligt lidande. Ofta drabbas barn och en stor andel i just Asien.

Världshälsoorganisationen uppskattade år 2004 att omkring en miljon människor per år dog i samband med sitt arbete med kemikalier.

Kemikalieinspektionen jobbar med bistånd i Vietnam och andra länder i Sydostasien för att stärka miljöskyddet

– Bygga myndigheter, skriva ny lagstiftning, utbilda inspektörer, ta fram nya metoder för produktion av livsmedel med mindre risker för hälsa och miljö, säger Ule Johansson.

En hållbar utveckling för miljö är det sjunde av FN:s millenniemål. Även om fler människor fått tillgång till rent vatten sedan målet sattes, har det gått sämre med andra delar av målet. Måns Nilsson är forskningschef vid SEI, Stockholm Environment Institute:

– På sanitet - säkra sanitetssystem, toaletter och så vidare, där har det inte gått bra. Det är ett av de milleniemål där man verkligen har misslyckats. Vi har fortfarande 2,5 miljarder människor som saknar säkra sanitetssystem.

En annan del av hållbarhetsmålet som gått mindre bra är klimatpåverkan. De globala utsläppen av koldioxid har ökat med nästan 40 procent sedan 1990. Och varje år försvinner omkring 13 miljoner hektar skog. Trots ansträngningar så hotas många arters existens.

– En annan del är biologisk mångfald, att man skulle hindra förlusten av biologisk mångfald. Det har man inte lyckats med utan på många olika indikatorer sjunker fortfarande biologiska mångfalden och det är fortfarande ett högt tryck på de biologiska, säger Måns Nilsson.