Höga flöden skapar sen översvämningsrisk

Sen vårflod och ovanligt många och kraftiga störtregn kan ställa till det i juli. De kraftiga regnen kan överbelasta gatubrunnar så att det blir översvämningar i källare och garage.

- Se till att rensa bort löv och andra hinder från gatubrunnar i närheten av din bostad, tipsar Barbro Näslund Landenmark som är expert på naturolyckor hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Andra tips från myndigheter och försäkringsbolag är att sortera med förnuft i källarutrymmen. Familjefoton och annat vattenkänsligt bör inte ligga längst ner, där översvämningsrisken är som störst. Lösa föremål kan dessutom flyta iväg och blockera brunnarna.