Klarälvsdeltat fattigt på fisk

1:22 min

Vattnet vid Klarälvsdeltat fortsätter vara fattigt på fisk. En teori om varför är att vattnet blivit näringsfattigt när fosforn minskat. Nu ska Länstyrelsen undersöka orsaken

– Just nu börjar det bli så där klart i vattnet som det egentligen inte ska vara. Förra året efter de där våldsamma regnen så blev det grumligt och det var väl näring i detta då, eftersom det blev mer fisk, säger yrkesfiskaren Måns Bagge.

Måns Bagge är säker på sin sak. Han menar att reningsverkens jakt på fosforn med hjälp av aluminium som gjort vattnet näringsfattigt att fiskbeståndet har minskat i Säterholmsfjärden och på andra platser i Klarälvsdeltat. Ett sedimentprov som gjorts visar också att kan vara så.

Men det är inte säkert att det är fosforbristen som är problemet. Jonas Andersson är fiskekonsulent på Länsstyrelsen och tror att även minskade lekplatser kan ha påverkat. Nu ska man ta reda på varför.

– Från och med i år börjar vi med att sätta till en provfiskepunkt i Säterholmsfjärden och sportfiskarna har även hjälpt till med att göra en gäddinventering i Klarälvsdeltat och nedre delen av Klarälven, säger Jonas Andersson.

Men att fisken minskat i antal behöver inte vara ett dåligt tecken.

– Historiskt sett är nog Vänern ganska näringsfattig så den kanske går tillbaka till det som den en gång varit. Då kanske vi inte hade lika mycket fisk som vi hade under den perioden som det var väldigt mycket föroreningar och övergödning, säger Jonas Andersson.

Så kanske är tillbaka till ett normaltillstånd helt enkelt?

– Ja, det kan man tänka sig att det är.