بررسی عوارض احتمالی ناشی از واکسن دهانه رحم

ااتحادیه اروپا در نظر دارد واکسن پیشگیری از سرطان دهانه رحم را مورد بررسی مجدد قرار دهد. این بررسی را  EMA اداره امور داروئی اتحادیه ی اروپا انجام خواهدداد.

به نوشنته ی روزنامه ی سونسکا داگبلادت Anders Tegnell از اداره بهداشت و سلامتی این اقدام اداره امورداروئی اتحادیه ی اروپا را بسیار مثبت می خواند، اما از سوی دیگر او عنوان می کند که در طول ده سالی که میلیون ها زن از این واکس استفاده کرده اند، اگر قرار بود که این واکسن عوارض چشمگیری داشته باشد تا کنون آشکار شده بود. اضافه کنیم که انتقادهائی نسبت به عوارض این واکسن به عمل آمده است و به همین دلیل اداره امور داروئی اتحادیه اروپا قصد بررسی عوارض احتمالی ناشی از این واکسن را دارد.