Svårare att rekrytera medicinska sekreterare i Sörmland

Det har blivit svårare att rekrytera medicinska sekreterare i flera landsting, rapporterar Ekot. Även i Sörmland uppger landstinget att det blivit lite svårare i år jämfört med tidigare.

Behovet framöver är svårt att förutse eftersom det pågår flera förändringar.

I en enkät som Ekot har gjort uppger landstinget att det för över administrativa uppgifter från annan vårdpersonal till sekreterarna. Men samtidigt görs tekniska förändringar som också förändrar deras arbetsuppgifter.