Vårdens nya bristyrke i Norrbotten

0:51 min

Landstinget har svårare att rekrytera medicinska sekreterare nu än för några år sedan - och i nuläget finns ingen utbildning i länet.

Stora pensionsavgångar innebär att behovet att nyrekrytera väntas öka de närmsta tio åren.

– I dagsläget har vi 315 medicinska sekreterare inom Norrbottens läns landsting. Om man tittar på de fem närmsta åren är det ett sextiotal som fyller 65. Tittar man på de tio närmsta åren är det 140. Så det är en betydande del, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör på Norrbottens läns landsting.

Många trodde att de medicinska sekreterarna, som tidigare kallades läkarsekreterare, inte längre skulle behövas i och med digitaliseringen. Idag finns ingen utbildning i länet.

– Vi hoppas mycket på att få till en utbildning för medicinska sekreterare i Luleå, säger Ulrika Sundquist.