Bakslag och framgångar för FN:s miljömål

6:28 min

Femton år har gått sedan FN satte upp Millenniemålen för en bättre värld. Det sjunde målet, att säkra en hållbar utveckling, handlar om bättre miljö. Några av miljöfrågorna har långt kvar. Reporter Annika Digréus