انفجار دیگری در یکی از محله های مالمو

در دومین انفجار در یکی از محله های مالمو در سال جاری که در صبح امروز رخ داد، به در وردی یک ساختمان اجاره ای آسیب فراوان رساند، اما تلفات جانی به همراه نداشت. 

به گزارش رادیو سوئد در مالمو، به نقل از پلیس، این انفجار می تواند دراثر منفجرشدن یک نارنجک دستی رخ داده باشد. اضافه کنیم که در اواخر ماه ژانویه ی امسال نیز یک انفجار دیگر در همین محل رخ داد که موجب شکسته شدن تعداد زیادی از پنجره های اطراف انفجار شد.