Trender

Mycket grönt till hösten - spår inredare

Om du vill haka på höstens inredningstreder så får du här tips av inredarna Inger Ögren och Marie Andersson, som berättar att hösten är mycket metaller som blandas med färgen grönt.