70 träd tas ner - riskerar att falla

Efter det gjorde Stockholm stad en inventering som nu visar att ett 70-tal träd på flera gator i staden måste tas ner akut.

Inventeringen visade att flera av träden var i så dåligt skick med rötskador att de hotar att falla. 

Träden tas ned akut då det inte längre går att garantera säkerheten, skriver kommunen på sin hemsida.