För lite sömn kan leda till sämre minne när du är stressad

6:13 min

Det visar en ny studie från Uppsala universitet som publicerats i den den vetenskapliga tidskriften sleep.


- Om du inte sover tillräckligt är du mer känslig för stress, säger Christian Benedick, docent vid Institutionen för neurovetenskap.

I studien deltog 15 deltagare som alla fick genomföra ett inlärningsmoment där man försökte minnas olika kortpar och deras position. Därefter skulle deltagarna sova antingen en halv natt (4timmar) eller en hel natt (8 timmar). Väl efter sömnen skulle deltagarna försöka minnas vad de lärt sig om korten, före och efter att de utsattes för akut psykisk stress.

För deltagare som bara sovit en halv natt försämrades korttidsminnet med 10 procent i stressade situationer, jämfört med deltagare som hade sovit en hel natts sömn där det inte påverkades alls.