Musik

Ylva Ek och Alexander Dellerhagen unga lovande talanger

22 min

Ylva Ek bördig från Östersund studerar klassisk sång och Alexander Dellerhagen spelar jazz - gärna improviserad sådan. 

Ylva började sin karriär på kulturskolan i Östersund och fick undervisning av sångläraren Lena Kästel.
Sedan två år bor hon i Falun där hon studerar klassisk sång vid Musikkonservatoriet i Falun.
Och hon planerar att i framtiden söka sig ut världen för att kunna utveckla sitt musicerande.
Just nu är hon på gång med en musik- och teaterföreställning i Gävle.

Alexander Dellerhagen med sin trio Cyan ska spela i Östersund på Jazzköket i september.