Svårt sjuke Daniel förlorar sin assistansersättning

4:15 min

Efter fyra veckor på Sundsvalls sjukhus förlorar den svårt sjuke Daniel Andersson sin assistansersättning. Anledningen är Försäkringskassans regler som säger att efter fyra veckor på sjukhus ska sjukhuspersonalen ta över ansvaret.Daniel lider av den ovanliga muskelsjukdomen kongenital muskeldystrofi, vilket gör att han kräver vård av två personliga assistenter dygnet runt. För fyra veckor sedan fick han lunginflammation och lades in på sjukhus. Han var medvetslös i tre veckor, men har nu återhämtat sig.

Men idag kom nästa bakslag när försäkringskassans gav beskedet att Daniel förlorar sin assistansersättning. 

–Det här var det sista vi behövde. Speciellt efter att vi inte visst hur det skulle gå och faktiskt förberedde oss på att han kanske inte skulle klara sig, säger Daniels mamma Diane Andersson.

Vad innebär assistenterna för Daniel?

– De hjälper honom med att andas och ta bort slempropparna som han får hela tiden. Daniel kan inte äta själv, inte heller gå på toaletten och han kan inte prata. Men assistenterna som har jobbat med Daniel i så många år känner ju honom och vet vad han vill ändå, säger mamma Diane Andersson.  

Försäkringskassan har lämnat in ett lagförslag till regeringen där man vill höja gränsen till sex månader istället för som nu fyra veckor.

– Men som det är nu så är det tyvärr bara fyra veckor som gäller och man har inte rätt att behålla assistenterna på sjukhuset, säger Monica Svanholm, områdeschef för utveckling och stöd på Försäkringskassan.

Men Diane hoppas att Försäkringskassan ger Daniel anstånd och låter han behåll assistenterna.

– Det är ofattbart att det får hända. Det är ju Daniel som blir lidande, säger Diane Andersson.