سیاست به‌هم‌پیوستگی دولت دورنمای خوبی ندارد

7:20 min

به هم پیوستگی مهاجرین نیاز به سیاست جدی و قاطع دارد، چیزی که دولت کنونی سویدن آن را ندارد. این موضوع را مسعود کمالی، استاد جامعه شناسی، در روزنامه سونسکا داگبلادیت نوشته است.

در عوض دولت سویدن یک بخش مهمی از جامعه را با موضوع امنیت خلاصه کرده که به گفته مسعود کمالی این راه به موفقیت نمی‌انجامد.

جزئیات بیشتر در مورد دشواری‌های به‌هم‌پیوستگی اجتماعی مهاجرین در جامعه سویدن را در مصاحبه با مسعود کمالی بشنوید.